Liên hệ - Trung tâm anh ngữ ISEC
phim lephim bophim hoat hinhnha sach online sach ky nang song sach giam gia sach triet hoc sach hoc lam giau sach ngoai ngu
       

Đào tạo

Trang nhất » Liên hệ
ISEC – International Student Education Coucil 
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC SINH VIÊN QUỐC TẾ 


 
Văn phòng:

ISEC Đà Nẵng - Việt Nam
50 Hàm Nghi, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: 05113 702 150 * 0905 400 989
Website: isec.edu.vn | Email: isec.vn@gmail.com

TIE Hồ Chí Minh - Việt Nam
5A Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tel: 0909.962965
Website: tie.edu.vn | Email: tie.eduhcm@gmail.com

ISEC International - USA (HOA KỲ)
22 Batterymarch Street Boston MA, USA
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn

ISEC International - LONDON (Anh Quốc & EU)
Regent's Park
London NW1 4SA, Vương quốc Anh
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn

ISEC International - ÚC
Level 2/123 Lonsdale Street, Melbourne 3000 Australia
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn

ISEC International - NEW ZEALAND
57 Aokautere Dr, Fitzherbert, Palmerston North, Palmerston North 4410 New Zealand
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn