Liên hệ - Trung tâm anh ngữ ISEC
       

Đào tạo

Hỗ Trợ Trực Tuyến


ISEC Việt Nam
My status

Trang nhất » Liên hệ
ISEC – International Student Education Coucil 
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC SINH VIÊN QUỐC TẾ 


 
Văn phòng:

ISEC Đà Nẵng - Việt Nam
50 Hàm Nghi, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tel: 05113 702 150 * 0905 400 989
Website: isec.edu.vn | Email: isec.vn@gmail.com

TIE Hồ Chí Minh - Việt Nam
5A Trương Quốc Dung, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tel: 0909.962965
Website: tie.edu.vn | Email: tie.eduhcm@gmail.com

ISEC International - USA (HOA KỲ)
22 Batterymarch Street Boston MA, USA
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn

ISEC International - LONDON (Anh Quốc & EU)
Regent's Park
London NW1 4SA, Vương quốc Anh
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn

ISEC International - ÚC
Level 2/123 Lonsdale Street, Melbourne 3000 Australia
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn

ISEC International - NEW ZEALAND
57 Aokautere Dr, Fitzherbert, Palmerston North, Palmerston North 4410 New Zealand
Skype: isecdanang
Email: info@isec.edu.vn