Điều Khoản Sử Dụng

Trang web này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi truy cập và sử dụng trang web này, quý khách xin vui lòng tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

ISEC Edu (International School of English Communication) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mọi bên liên quan. Mọi nội dung, tài liệu, và thông tin trên trang web của ISEC Edu đều được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các quyền tương tự. Học viên và người sử dụng trang web của chúng tôi được cấp phép truy cập và sử dụng thông tin và tài liệu trên trang web với mục đích cá nhân và học tập. Bất kỳ việc sao chép, phát hành hoặc sử dụng thương mại nào của nội dung trang web này đều phải tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Sử Dụng Trang Web

Việc sử dụng trang web của ISEC Edu đòi hỏi tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Thỏa Thuận Sử Dụng. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc được đề cập trong Thỏa Thuận Sử Dụng.

Bảo Mật Thông Tin

ISEC Edu cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của học viên và người sử dụng trang web. Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có thể tìm hiểu thêm trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thay Đổi Điều Khoản

ISEC Edu có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ để cập nhật với các thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được coi là đồng ý với các điều khoản và quy định mới.

Quyền Riêng Tư

ISEC Edu tôn trọng quyền riêng tư của học viên và người sử dụng trang web. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn và chỉ sử dụng thông tin này cho các mục đích học tập và liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có thể tìm hiểu thêm trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.