Let, Lets và Let’s là gì? Cách phân biệt 3 từ Let, Lets và Let’s

By: Trần Quốc Anh

Theo dõi chúng tôi tại Google News

Cấu trúc Let rất đa dạng và có nhiều biến thể khác nhau như Let, Lets và Let’s. Mỗi cấu trúc lại có một ngữ nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Bài viết này, Prep sẽ cùng bạn tập trung chi tiết vào từng cấu trúc và những kiến thức liên quan để bạn sử dụng thành thạo các cấu trúc này nhé.

Cấu trúc Let
Cấu trúc Let

I. Cấu trúc Let

1. Let là gì?

“Let” là một động từ có ý nghĩa là cho phép. Cấu trúc Let được sử dụng để diễn tả về việc cho phép ai hoặc được phép làm gì đó. Ví dụ:

  • Don’t let it worry you (Đừng để nó làm bạn lo lắng).
  • I’m letting him stay up late, just this once (Tôi để cho anh ấy đi muôn lần này, chỉ lần này thôi).

2. Công thức Let

S + let + somebody/someone + V(nguyên thể) something

Trong cấu trúc này, Let là động từ chính, theo sau Let là tân ngữ và động từ ở dạng nguyên thể. Ví dụ:

  • She decided to let her hair grow long (Cô ấy quyết định để tóc dài).
  • Let your shirt dry completely before putting it on ( Hãy để áo sơ mi của bạn khô hoàn toàn trước khi mặc nó).

3. Cấu trúc bị động với Let

Cách dùng

Cấu trúc

Ví dụ

Sử dụng cấu trúc Be Allowed to V để viết thành câu bị động

Từ cấu trúc: “Let somebody do something” ta có thể chuyển sang với cấu trúc “S + be allowed to V” trong câu bị động

My math teacher let me go home early

➡ I was allowed to go home early by my teacher (Thầy giáo cho tôi về nhà sớm)

Chuyển về dạng bị động với cấu trúc: Let oneself be Ved(PII)

Từ cấu trúc: “Let somebody do something” ta có thể chuyển sang với cấu trúc “Let oneself be Ved (PII)” trong câu bị động

Cấu trúc bị động trong câu mệnh lệnh

Let + O + (not) be + Ved (PII)

Let the light be turned off (Tắt đèn đi).

4. Một số các từ/cụm được sử dụng với cấu trúc Let thông dụng

Cụm/từ với cấu trúc Let

Dịch nghĩa

Ví dụ

Let alone

Chưa kể đến, nói chi

Visitors can hardly find something they want, let alone purchase them.

(Những người du khách hầu như không tìm thấy gì họ muốn, nói gì là mua chúng)

Let one’s hair down

Thư giãn

Come on, let your hair down for once! (Thôi nào, hãy thư giãn 1 lần)

Let t somebody go

Thả ra

The police had to let him go because of insufficient evidence (Cảnh sát phải thả anh ấy đi vì không đủ bằng chứng)

Let someone off the hook/ let someone off

Tha thứ cho ai đó

You could let him off the hook (Bạn có thể tha thứ cho anh ấy)

Don’t let it get you down

Đừng tự đổ lỗi hay trách móc bản thân

Don’t let it get you down, you can always try again next time! (Đừng thất vọng, bạn luôn luôn có thể thử lại mà)

Let off steam

Thoát khỏi sự buồn chán

We knew it was important to let off steam (Chúng ta điều biết rằng nó quan trọng để thoát khỏi sự buồn chán)

II. Cấu trúc Lets

Từ “Lets” có thể gây bối rối với một số bạn, tuy nhiên nó chỉ đơn giản là chia dạng chia theo thì hiện tại đơn với các chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít (He, she, it,..). Công thức:

S (Ngôi thứ 3 số ít) + lets + somebody/something + V(nguyên thể)

Ví dụ:

  • He always lets me use his chair (Anh ấy luôn cho phép tôi sử dụng chiếc ghế của anh ấy).
  • She lets me know the story about Lan and Nam (Cô ấy cho tôi biết câu chuyện giữa Lan và Nam).

III. Cấu trúc Let’s

1. Let’s là gì?

Let’s chính là viết tắt của Let us. Cấu trúc Let us được sử dụng trong câu đề nghị, xin phép.

2. Công thức Let’s

Let’s + do something

Let us + do something

Với ý nghĩa đề nghị hoặc rủ rê trong ngữ cảnh informal, chúng ta thường sử dụng dạng viết tắt là Let’s. Ví dụ:

  • Let’s go out to lunch (Hãy ra ngoài ăn trưa)
  • None of us has much money so let’s combine what we have (không ai trong chúng ta có nhiều tiền, vì vậy hãy gom hết tiền lại nhé)

Còn khi sử dụng cấu trúc Let us với nghĩa là xin phép làm điều gì đó thì không được viết tắt để thể hiện sự tôn trọng cũng như là thành ý của bạn. Ví dụ:

  • Let us come in. It’s very hot (Hãy để chúng tôi vào. Bên ngoài trời rất nóng)
  • Let us rest. We are exhausted (Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi, chúng tôi đang kiệt sức)

3. Công thức phủ định của cấu trúc Let’s

Hình thức phủ định của cấu trúc Let như sau:

Let’s not

Ví dụ: Let’s not fight over the toys, we can take turns (Đừng tranh giành đồ chơi, chúng ta có thể chơi lần lượt mà)

4. Viết lại câu với cấu trúc Let’s

Trong khi luyện thi ielts cũng như các cấp học dạng bài tập viết lại câu với cấu trúc let’s là dạng bài phổ biến và thường xuyên xuất hiện. Cùng Prep hướng dẫn cách viết lại câu sao cho thật chuẩn xác nhé! Vì Let’s có một nghĩa là đề nghị làm gì, ta có thể viết lại câu với những cấu trúc có ý nghĩa tương đương như sau:

Cấu trúc

Dịch nghĩa

Why don’t we/you + V(nguyên thể)

Tại sao chúng ta không làm gì đó

Why not + V(nguyên thể)

Tại sao không làm gì đó

How about + Ving/Noun?noun phrase

Việc này thì sao

What about + Ving/Noun/Noun phrase

Việc này thì sao

Shall/Will we + V(nguyên thể)

Hãy làm gì đó

Các cấu trúc trên có thể viết lại với cấu trúc Let’s dưới đây và ngược lại:

Let’s + V (nguyên thể)

Ví dụ: Let’s go to Nha Trang this week (Hãy đi Nha Trang trong tuần này)

Chúng ta có thể viết lại câu như sau:

  • Why don’t we go to Nha Trang this week?
  • How about going to Nha Trang this week?
  • What about going to Nha Trang this week?
  • Shall we go to Nha Trang this week?
  • Why not go to Nha Trang this week?

5. Các Phrasal Verbs cực kỳ thông dụng với Let

Dưới đây là các Phrasal Verbs thông dụng với Let. Nếu như các bạn không biết nghĩa thì các Phrasal Verb này cũng khá khó đoán đó!

Phrasal Verbs

Định nghĩa

Ví dụ

Let someone down

Làm ai thất vọng

Nam really let me down by lying to me (Nam thực sự làm tôi thất vọng vì đã nói dối tôi)

Let on

Tiết lộ cho ai (về bí mật nào đó)

It was Ba who let on that Viet had stolen the money (Đó là Ba, người mà đã tiết lộ phát hiện rằng Việt đã lấy trộm tiền)

Let someone Off

Thả ai ra

The police officer let him off without arresting him (Cảnh sát đã thả anh ta mà không bắt giữ)

Let something off

Bắn súng hoặc để thiết bị gì nổ

On Monday police said they did not yet have any idea who had let off the bomb (Vào thứ hai, cảnh sát đã nói rằng họ không biết ai đã làm nổ quả bom)

Let up

Dừng hoặc khiến cái gì khá hơn

When the rain lets up we’ll go for a walk (Khi trời ngừng mưa, chúng ta sẽ đi dạo)

Let something out

Khiến cái gì ra ngoài

(với quần áo): nới rộng

He let the air out of the balloon (Anh ấy làm bóng xì hơi)

These trousers are too tight – I’m going to have to let them out (Quần này chật quá – tôi phải nới nó bớt ra)

Let someone in on something

Cho ai đó biết điều gì đó

Viet wouldn’t let Hung in on his plans (Việt sẽ không cho Hưng biết về kế hoạch của anh ấy)

Let sb in for Something

Để bản thân tham gia vào một tình huống khó chịu, thường là vô tình

I don’t know why Hoa lets herself in such an isolated lifestyle (Tôi không biết tại sao Hoa lại để cho cô ấy ở trong một lối sống cô lập như vậy)

IV. Phân biệt Let, Lets và Let’s

Prep đã làm khá rõ về từng cấu trúc Let ở trên. Tuy nhiên để có cái nhìn tổng quan hơn, dưới đây là bảng so sánh chi tiết, cụ thể đó là:

Let

Lets

Let’s

Nghĩa

“cho phép”, “để”

“cho phép”, “để”

Hãy

Cách dùng

Dùng cho các ngôi ở dạng số nhiều như I, We, You

Dùng cho ngôi thứ ba số ít

Dùng khi đưa ra lời đề nghị, gợi ý

Ví dụ

They let their hair grow long (Họ để mái tóc của họ mọc dài)

My boss lets me do whatever I want (Sếp của tôi cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn)

Let’s go to school (Đến trường nào)

V. Bài tập với cấu trúc Let, Lets và Let’s

Hãy nhớ làm bài tập với các cấu trúc Let để củng cố các kiến thức bạn đã học nhé.

Bài 1: Viết lại câu sử dụng cấu trúc Let’s

  • 1. Shall we go to the Cinema?
  • 2. Why doesn’t he sing “we don’t talk anymore”?
  • 3. How about going to the CGV?
  • 4. Why don’t you call John?
  • 5. Shall we go to Lan’s house?

Bài 2: Điền đúng dạng của động từ trong ngoặc

  • 1. Let me …….(tell) you about Huong’s story.
  • 2. Let’s …..(hang) out!
  • 3. My dad let me ……..(visit) my uncle every weekend.
  • 4. Let us ………(help) you do this homework.
  • 5. She usually lets me ………(go) out.
  • 6. Don’t let’s …….(throw) away these papers! We can sell them.
  • 7. Let me…….(show) you the way CGV!
  • 8. The boss lets him…….(get) the job.
  • 9. Let’s……(take) a walk around the park!

Bài tập 3: Điều vào chỗ trống (Let, Let’s, Lets)

  • 1. …… not push! Line up, come on!
  • 2. If you are hungry, …. your sister finish working, and then she will cook dinner.
  • 3. My son needs your permission to do this. Please ….. him do this!
  • 4. The taxi is coming, …….. go!
  • 5. Huong will …… Dat alone for a while.

Đáp án chi tiết:

Bài tập 1:

  • 1. Let’s go to the Cinema!
  • 2. Let’s sing “we don’t talk anymore”!
  • 3. Let’s go to the CGV!
  • 4. Let’s call John!
  • 5. Let’s go to Lan’s house!

Bài tập 2:

  • 1. Tell
  • 2. hang
  • 3. Visit
  • 4. Help
  • 5. Go
  • 6. Throw
  • 7. Show
  • 8. Get
  • 9. Take

Bài tập 3:

  • 1. Let’s not push! Line up, come on!
  • 2. If you are hungry, let your sister finish working, and then she will cook dinner.
  • 3. My son needs your permission to do this. Please let him do this!
  • 4. The taxi is coming, let’s go!
  • 5. Huong will let Dat alone for a while.

VI. Lời Kết

Prep đã giới thiệu và hướng dẫn chi tiết từng cấu trúc Let để bạn tự tin vận dụng trong giao tiếp cũng như là trong các bài tập tiếng Anh. Sau khi đọc lý thuyết, đừng quên làm luôn bài tập vận dụng để nắm thật chắc kiến thức về cấu trúc của Let bạn nhé!

Có thể bạn thích